*Wszystkie pięć licencji musi być tego samego typu (być licencjami pojedynczymi).

Mobile