Education-intro-image

Uniwersalne narzędzie PDF dla studentów i nauczycieli

Dzięki aplikacji ABBYY FineReader, nauczyciele, naukowcy i studenci mogą pracować o wiele wydajniej i efektywniej. Pozwala ona wprowadzić transformację cyfrową do badań i sal lekcyjnych, umożliwiając pracę z papierowymi i cyfrowymi książkami, czasopismami, publikacjami naukowymi i innymi materiałami.

Pomocne narzędzie wspierające nauczycieli, studentów i pracowników administracji

Factoid-001-128x128

Instytucje edukacyjne

 • Zapewnij nauczycielom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym i studentom uniwersalne rozwiązanie do pracy z dokumentami
 • Usprawnij procesy administracyjne obejmujące dużą liczbę papierowych dokumentów
 • Konwertuj dokumenty do formatów PDF, aby móc wygodnie je udostępniać dużemu gronu odbiorców
 • Digitalizuj dokumenty papierowe, zabezpieczaj je i archiwizuj w standardowych formatach przechowywania, takich jak PDF/A i PDF/UA
Factoid-066-128x128

Studenci specjalnej ze specjalnymi potrzebami

 • Zapewnij studentom ze specjalnymi potrzebami, na przykład cierpiącym na dysleksję lub niedowidzącym, równy dostęp do drukowanych materiałów edukacyjnych. Wykorzystaj wyjątkowej jakości optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), aby konwertować podręczniki i materiały do nauki do postaci dokumentów dostępnych cyfrowo
 • Spraw, aby materiały do nauki były powszechnie dostępne (wykorzystując format PDF/UA) za pośrednictwem zamiany tekstu na mowę, oprogramowania do powiększania i innych technologii pomocniczych

Raport ws. spełnienia wymogu dostępności (VPAT®) (PDF) ENG

Factoid-002-128x128

Nauczyciele i wykładowcy

 • Twórz materiały naukowe i arkusze ćwiczeń, wykorzystując treści z różnych źródeł, na przykład zeskanowane podręczniki czy artykuły naukowe – bez konieczności ich ręcznego przepisywania
 • Chroń informacje przed nieautoryzowanym wyświetlaniem, kopiowaniem i ponownym wykorzystaniem
 • Oceniaj zadania studentów: zaznaczaj i dodawaj opinie w formie cyfrowej, używając dokumentów PDF zamiast papieru
 • Szybko znajduj istotne informacje w materiałach edukacyjnych zeskanowanych i przekonwertowanych do postaci przeszukiwalnych dokumentów PDF
Factoid-009-128x128

Naukowcy

 • Konwertuj i przechowuj prace naukowe i raporty w przeszukiwalnych formatach cyfrowych, aby później móc szybko znaleźć określone informacje
 • Współpracuj przy projektach, wykorzystując narzędzia do komentowania i adnotacji, wymieniaj opinie i monitoruj status bezpośrednio w dokumencie
 • Zmniejszać wielkość plików PDF i poprawiaj wizualną jakość skanów
 • Usprawnij swój proces roboczy, dodając zakładki i wyróżniając ważne fragmenty w dokumentach, a także zostawiając komentarze, które usprawnią późniejszy proces myślowy

Licencje dla placówek edukacyjnych

Specjalna wycena i oferta licencji dla organizacji edukacyjnych dowolnej wielkości.

 • Wyjątkowa jakość i elastyczność
 • Łatwe wdrożenie na masową skalę w całym kampusie

Możesz wdrożyć program FineReader PDF na wszystkich komputerach będących własnością szkoły czy uniwersytetu. Wartości abonamentu rocznego są dostosowane do różnych placówek – od małych szkół do dużych uczelni.

Przeczytaj ulotkę oferty edukacyjnej ENG

Powiązane artykuły na blogu