Ulepszona obsługa formatów i języków

Enhanced formats and language support

Program FineReader PDF for Mac® może przetwarzać dokumenty w aż 198 językach i pracuje z plikami obrazów oraz PDF różnego rodzaju.

Dostępne w programie FineReader PDF do systemu Mac

Factoid-044-128x128

Konwertuj dokumenty napisane w wielu językach

Precyzyjnie konwertuj dokumenty napisane w wielu językach – na przykład niemiecki dokument zawierający angielską terminologię, dwujęzyczne umowy itd.

Factoid-047-128x128

Dygitalizuj czcionkę gotycką (fraktura)

Przetwarzaj skany europejskich dokumentów wydrukowanych od 1800 do 1920 r. czcionką gotycką (fraktura) na postać przeszukiwalną i edytowalną w formacie PDF, Word, RTF itd.

Factoid-042-128x128

Konwertuj pliki PDF, skany, obrazy i dokumenty papierowe

Niezależnie od rodzaju dokumentu – czy jest to dowolny typ pliku PDF, wydrukowany dokument, czy też jego cyfrowe zdjęcie lub skan – dzięki programowi FineReader PDF możesz szybko i niezawodnie odblokować jego zawartość.