FineReader PDF to rodzina potężnych narzędzi PDF i OCR używanych przez tysiące klientów i organizacji na całym świecie.

Dlaczego warto zaktualizować oprogramowanie? Osiągnij nowy poziom wydajności podczas pracy z dokumentami dzięki najnowszej technologii OCR i coraz większemu zestawowi funkcji.

FineReader PDF 15 vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

FineReader PDF 15

FineReader PDF 16

Edycja plików PDF  

Ulepszone

Zmiana stron w plikach PDF (zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie itp.)  

Ulepszone (nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF)

Konwertowanie skanów i plików PDF do popularnych formatów biurowych  

Ulepszone

Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF z obrazów SVG  

Nowość (format wejściowy SVG)

Renomowane oprogramowanie OCR firmy ABBYY  

Ulepszone (nowa, ulepszona technologia OCR zapewniająca lepszą konwersję dokumentów)

Porównywanie dokumentów    
Integracja z Microsoft Office    
Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Licencjonowanie i wdrażanie dla organizacji  

Ulepszone (uproszczona aktualizacja licencji)

Obsługa Microsoft Azure  

Nowość: Wdrożenie w Microsoft Azure

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji  

(niekompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika  

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki  

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)

FineReader 14 vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

FineReader 14

FineReader PDF 16

Otwieranie plików PDF w celu przeglądania, komentowania i kopiowania tekstu  

Ulepszone - do 40% szybciej

Podgląd w wyszukiwarce Explorer/Outlook

Szybkie kopiowanie tekstu/tabel (ulepszone)

Edytowanie tekstu w plikach PDF dowolnego rodzaju, zmiana układu bez konwersji, dodawanie nowego tekstu, edytowanie zeskanowanych plików PDF

(tylko w ramach jednego ciągu)

Edycja tekstu – od drobnej korekty błędów drukarskich do całkowitej zmiany treści strony, nawet w zeskanowanych dokumentach PDF.

 

PDF z edycją i tworzeniem formularzy w trybie interaktywnym  

Tworzenie plików PDF z wypełnialnymi formularzami

Zmiana stron w plikach PDF (zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie itp.)  

Ulepszone (nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF)

Konwertowanie skanów i plików PDF do popularnych formatów biurowych  
 • Ulepszone: Inteligentne przetwarzanie plików PDF z warstwą tekstową – wykonuje OCR tylko w razie potrzeby
 • Ulepszone: Wykrywanie nagłówków i stopek
 • Ulepszono wykrywanie i rozpoznawanie tabel oraz diagramów i wykresów
 • Ulepszone
Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF z obrazów SVG  

Nowość (format wejściowy SVG)

Jakość i języki OCR  
 • Metody AI zaimplementowane w technologii pozwoliły na podniesienie zarówno jakości, jak i szybkości rozpoznawania.
 • Poprawiono OCR języków: chińskiego, japońskiego, koreańskiego i arabskiego 
 • 6 kolejnych języków OCR w odniesieniu do OCR Fracture/Gothic 
 • nowa, ulepszona technologia OCR zapewniająca lepszą konwersję dokumentów
Porównywanie dokumentów  

Nowość: Zapisywanie wyników porównania w trybie śledzenia zmian MS Word 

Licencjonowanie i wdrażanie  

Nowość: Licencje dla użytkowników zdalnych w odniesieniu do skomplikowanych konfiguracji IT: serwer terminalowy, farmy usług terminalowych i środowiska wirtualne; możliwość dostosowania ustawień produktu. Uproszczony proces aktualizacji licencji i wdrażania w Microsoft Azure.

Integracja z Microsoft Office    
Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji

(niekompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika  

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki  

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)

FineReader 12 vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

FineReader 12

FineReader PDF 16

Otwieranie plików PDF w celu przeglądania, komentowania, drukowania, kopiowania, wyszukiwania, wypełniania formularzy PDF itp.    
Edycja tekstów i zdjęć w formacie PDF bez konwersji, dodawanie nagłówków i stopek, znaków wodnych itp.    

 

Ochrona PDF za pomocą haseł, podpisów cyfrowych itp.    
Tworzenie plików PDF z formatów WORD, EXCEL i innych    

Nowość (format wejściowy SVG)

PDF z edycją i tworzeniem formularzy w trybie interaktywnym    
Zmiana stron w plikach PDF (zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie itp.)    

Ulepszone (nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF)

Konwersja ze skanów, formatu PDF i obrazów na formaty edytowalne  
 • Ulepszony układ dokumentu i zachowanie struktury
 • Ulepszone rozpoznawanie tabel, diagramów i wykresów
 • Ulepszone wyodrębnianie tekstu z plików PDF nie będących obrazami bez OCR
 • Poprawa edytowalności eksportowanych dokumentów Word
 • Nowość: Konwersja do PDF/A (wszystkie wersje), PDF/UA
 • Nowość: Łączenie plików w różnych formatach w jeden plik PDF lub w innym formacie
 • Ulepszone
Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF z obrazów SVG    

Nowość (format wejściowy SVG)

Jakość i języki OCR  
 • Rozszerzona obsługa języków OCR, poprawiona jakość OCR
 • OCR Gothic/Fracture
 • nowa, ulepszona technologia OCR zapewniająca lepszą konwersję dokumentów
Porównanie dwóch wersji dokumentu w różnych formatach    
Wielordzeniowe przetwarzanie do konwersji obrazów lub plików PDF na formaty MS OFFICE za pomocą hot foldera    

(do 2 razy szybciej)

Operacje wsadowe na plikach PDF (tworzenie, ochrona, zabezpieczanie, konwersja do formatu PDF/A, PDF/UA itp.)    
Licencjonowanie i wdrażanie  

Więcej rodzajów licencjonowania dla skomplikowanych konfiguracji IT: na serwerze terminalowym, farmach usług terminalowych i w środowisku wirtualnym. Uproszczony proces aktualizacji licencji i wdrażania w Microsoft Azure.

Integracja z Microsoft Office    

(Integracja z PowerPoint)

Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji  

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika  

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki  

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)

PDF Transformer+ vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

PDF Transformer+

FineReader PDF 16

Otwieranie plików PDF w celu przeglądania, komentowania, drukowania, kopiowania, wyszukiwania, wypełniania formularzy PDF itp.  
 • Szybsze otwieranie plików PDF
 • Ulepszone: Pełny zestaw narzędzi do komentowania, w tym narzędzia do rysowania
 • Szybszy OCR w tle umożliwiający wyszukiwanie i kopiowanie bez konwersji
 • Wypełnianie interaktywnych formularzy PDF
 • Drukowanie PDF z komentarzami
Edytowanie tekstu w plikach PDF dowolnego rodzaju, zmiana układu bez konwersji, dodawanie nowego tekstu, edytowanie zeskanowanych plików PDF    
 • Edycja tekstu – od drobnej korekty błędów drukarskich do całkowitej zmiany treści strony, nawet w zeskanowanych dokumentach PDF.
 • Rozszerzony zestaw narzędzi PDF. Dodawanie nagłówków i stopek
 • Dodawanie znaków wodnych
 • Dodawanie i edytowanie hiperłączy
 • Praca z załącznikami
 • Nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF
 • Ulepszone: Dodawanie numeracji Batesa
 • Tworzenie plików PDF z wypełnialnymi formularzami
Edytowanie zeskanowanych plików PDF jako plików PDF nie będących obrazami    
Ochrona PDF za pomocą haseł, podpisów cyfrowych itp.    

(Ulepszone)

Tworzenie plików PDF z formatów WORD, EXCEL i innych    

Nowość (format wejściowy SVG)

 • Ulepszone: Utwórz PDF/A (wszystkie wersje), PDF/UA
Konwersja ze skanów, formatu PDF i obrazów na formaty edytowalne  
 • Ulepszona konwersja do MS Office i do formatów PDF z możliwością przeszukiwania
 • Edytor tekstu do weryfikacji, korekty językowej, poprawy stylu i układu wyniku OCR
 • Automatyczne i ręczne narzędzia do poprawy obrazu
 • Nauka wzorców i korzystanie ze słownika użytkownika w celu uzyskania dokładniejszych wyników OCR
 • Rozszerzona obsługa języków OCR, poprawiona jakość OCR
 • Ulepszone
Porównanie dwóch wersji dokumentu w różnych formatach    
Wielordzeniowe przetwarzanie do konwersji obrazów lub plików PDF na formaty MS OFFICE za pomocą hot foldera    
Operacje wsadowe na plikach PDF (tworzenie, ochrona, zabezpieczanie, konwersja do formatu PDF/A, PDF/UA itp.)    
Licencjonowanie i wdrażanie  

Więcej rodzajów licencjonowania dla skomplikowanych konfiguracji IT: na serwerze terminalowym, farmach usług terminalowych i w środowisku wirtualnym. Uproszczony proces aktualizacji licencji i wdrażania w Microsoft Azure.

Integracja z Microsoft Office    
Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji  

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika  

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki  

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)

FineReader 11 vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

FineReader 11

FineReader PDF 16

Otwieranie plików PDF w celu przeglądania, komentowania, drukowania, kopiowania, wyszukiwania, wypełniania formularzy PDF itp.    
Edycja tekstów i zdjęć w formacie PDF bez konwersji, dodawanie nagłówków i stopek, znaków wodnych itp.    

 

Ochrona PDF za pomocą haseł, podpisów cyfrowych itp.    
Tworzenie plików PDF z formatów WORD, EXCEL i innych    

Nowość (format wejściowy SVG)

PDF z edycją i tworzeniem formularzy w trybie interaktywnym    
Zmiana stron w plikach PDF (zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie itp.)  

Ulepszone (nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF)

Konwersja ze skanów, formatu PDF i obrazów na formaty edytowalne  
 • Ulepszony układ dokumentu i zachowanie struktury
 • Ulepszone rozpoznawanie tabel, diagramów i wykresów
 • Ulepszone wyodrębnianie tekstu z plików PDF nie będących obrazami bez OCR
 • Poprawa edytowalności eksportowanych dokumentów Word
 • Ulepszone: Konwertowanie zdjęć dokumentów i przetwarzanie obrazu (w tym automatyczne przycinanie)
 • Wstępne przetwarzanie strony w tle
 • Konwersja do PDF/A (wszystkie wersje), PDF/UA
 • Łączenie plików w różnych formatach w jeden plik PDF lub w innym formacie
 • Ulepszone
Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF z obrazów SVG  

Nowość (format wejściowy SVG)

Jakość i języki OCR  
 • Rozszerzona obsługa języków OCR, poprawiona jakość OCR w odniesieniu do większości języków
 • OCR Gothic/Fracture
 • nowa, ulepszona technologia OCR zapewniająca lepszą konwersję dokumentów
Porównanie dwóch wersji dokumentu w różnych formatach    
Wielordzeniowe przetwarzanie do konwersji obrazów lub plików PDF na formaty MS OFFICE za pomocą hot foldera    

(Ulepszone, szybsze)

Operacje wsadowe na plikach PDF (tworzenie, ochrona, zabezpieczanie, konwersja do formatu PDF/A, PDF/UA itp.)    
Licencjonowanie i wdrażanie  

Więcej rodzajów licencjonowania dla skomplikowanych konfiguracji IT: na serwerze terminalowym, farmach usług terminalowych i w środowisku wirtualnym. Uproszczony proces aktualizacji licencji i wdrażania w Microsoft Azure.

Integracja z Microsoft Office    

(Integracja z PowerPoint)

Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

 

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji    

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika    

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki    

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)

FineReader Sprint 12 vs FineReader PDF 16

Funkcjonalności

FineReader Sprint 12 (Windows)

FineReader PDF 16

Otwieranie plików PDF w celu przeglądania, komentowania, drukowania, kopiowania, wyszukiwania, wypełniania formularzy PDF itp.    
Edycja tekstów i zdjęć w formacie PDF bez konwersji, dodawanie nagłówków i stopek, znaków wodnych itp.    

 

Ochrona PDF za pomocą haseł, podpisów cyfrowych itp.    
Tworzenie plików PDF z formatów WORD, EXCEL i innych    

(Nowość) format wejściowy SVG

PDF z edycją i tworzeniem formularzy w trybie interaktywnym    
Zmiana stron w plikach PDF (zmiana kolejności, dodawanie, usuwanie itp.)  

Ulepszone (nowe i ulepszone narzędzia do organizowania stron w plikach PDF)

Konwersja ze skanów, formatu PDF i obrazów na formaty edytowalne  
 • Rozszerzona obsługa formatów eksportu: Konwersja do PDF/A (wszystkie wersje), PDF/UA, FB2 itp.
 • Ulepszony układ dokumentu i zachowanie struktury
 • Ulepszone rozpoznawanie tabel, diagramów i wykresów
 • Ulepszone wyodrębnianie tekstu z plików PDF nie będących obrazami bez OCR
 • Poprawa edytowalności eksportowanych dokumentów Word
 • Łączenie plików w różnych formatach w jeden plik PDF lub w innym formacie
 • Ulepszone
Tworzenie przeszukiwalnych plików PDF z obrazów SVG  

Nowość (format wejściowy SVG)

Jakość i języki OCR  
 • Obsługa języków OCR, poprawiona jakość OCR w odniesieniu do większości języków
 • OCR Gothic/Fracture
 • nowa, ulepszona technologia OCR zapewniająca lepszą konwersję dokumentów
Weryfikacja rozpoznanego tekstu przed eksportem    
Bogaty zestaw opcji    
 • Bogaty zestaw opcji konwersji 
 • Więcej narzędzi do edycji skanów i obrazów 
Porównanie dwóch wersji dokumentu w różnych formatach    
Wielordzeniowe przetwarzanie do konwersji obrazów lub plików PDF na formaty MS OFFICE za pomocą hot foldera    
Operacje wsadowe na plikach PDF (tworzenie, ochrona, zabezpieczanie, konwersja do formatu PDF/A, PDF/UA itp.)    
Licencjonowanie i wdrażanie

nd.

Ulepszone: Różne rodzaje licencji i sposoby instalacji, obsługa skomplikowanych konfiguracji IT (na serwerze terminalowym, farmach usług terminalowych i w środowiskach wirtualnych) w wersji Corporate: Uproszczony proces aktualizacji licencji i wdrażania w Microsoft Azure 

Integracja z Microsoft Office    
Instalacja

Microsoft InstallShield, dystrybucja 32-bitowa x86

Ulepszone (nowy instalator oparty na systemie WIX, dystrybucja 64-bitowa x64)

Darmowa aplikacja PDF Viewer dla organizacji  

Ulepszone (aplikacja PDF Viewer jest kompatybilna z licencjami jednoczesnego dostępu)

Intuicyjny interfejs użytkownika  

Aktualizacja (nowy wygląd i nowe ikony w edytorze PDF)

Interfejs z kartami w stylu wstążki  

Nowość (funkcje edytora PDF uporządkowane w zakładkach)