Jak utworzyć plik PDF bezpośrednio z programu Word, Excel lub PowerPoint:

1.Kliknij zakładkę ABBYY FineReader PDF 15.

2.Kliknij przycisk Preferencje, aby określić typ tworzonego pliku PDF, ustanowić hasła itp.

3.Kliknij przycisk Utwórz plik PDF.

4.Wybierz miejsce, w którym ma zostać zapisany utworzony plik PDF. Zaznacz opcję Otwórz dokument, jeśli chcesz, aby został on automatycznie otwarty w programie FineReader PDF.

W programach Word i Excel można wysłać plik PDF pocztą e-mail zamiast go zapisywać:

3.Kliknij przycisk Utwórz plik PDF i wyślij go pocztą e-mail.

4.Plik PDF zostanie dołączony do automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail. Dokończ wiadomość i wyślij.

Jak zapisywać wiadomości e-mail jako pliki PDF w programie Outlook:

1.Kliknij zakładkę ABBYY FineReader PDF 15.

2.Kliknij przycisk Preferencje, aby utworzyć plik PDF/A lub plik PDF chroniony hasłem.

3.Wybierz jedną lub więcej wiadomości e-mail.

4.Kliknij przycisk Konwertuj na PDF.

5.Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik PDF, i kliknij przycisk Zapisz. Zaznacz opcję Otwórz dokument, jeśli chcesz, aby został otwarty automatycznie.

Możesz zapisywać całe foldery w formacie PDF, używając przycisku Utwórz plik PDF z folderu, lub tworzyć pliki PDF z załączników wiadomości e-mail, używając przycisku Utwórz plik PDF z załączników.

Jak otworzyć plik PDF lub skan w programie Word w celu edycji:

1.Kliknij zakładkę ABBYY FineReader PDF 15.

2.Kliknij przycisk Konwertuj na dokument programu Microsoft® Word.

3.Ustaw język dokumentu i tryb układu dokumentu, a następnie kliknij przycisk OK.

4.Wybierz plik PDF lub skan dokumentu, który chcesz edytować w programie Word. Kliknij przycisk Otwórz – i gotowe!

Możesz również zeskanować papierowy dokument do programu Word, aby go edytować. W tym celu wykonaj te same czynności, co powyżej, ale w kroku drugim kliknij przycisk Skanuj do programu Microsoft® Word. Zostanie wyświetlone okno dialogowe skanowania: umieść dokument w skanerze, a FineReader PDF zrobi za Ciebie resztę.

Jak porównać dokument w programie Word z zeskanowaną kopią lub plikiem PDF:

1.Kliknij zakładkę ABBYY FineReader PDF 15.

2.Kliknij przycisk Porównaj dokument z. Bieżący dokument zostanie automatycznie dodany do okna porównywania dokumentów ABBYY.

3.Wybierz kopię, z którą chcesz go porównać, i kliknij przycisk Porównaj.

4.Przejrzyj różnice między dwiema kopiami, które FineReader PDF znajdzie za Ciebie!

Archiwizacja lub udostępnianie wiadomości e-mail

Zapisywanie ważnych wiadomości e-mail i załączników z programu Outlook w postaci plików PDF z możliwością przeszukiwania w celu archiwizacji lub udostępniania. Archiwizowanie całych folderów Outlook do jednego pliku PDF.

features-29
features-30

Tworzenie plików PDF bezpośrednio z pakietu Office

Błyskawiczne tworzenie plików PDF z możliwością przeszukiwania, plików w branżowym standardzie PDF/A lub plików PDF/UA z możliwością dostępu na podstawie dokumentów, nad którymi pracujesz – bezpośrednio z programów Word, Excel i PowerPoint. Możliwość zapisania takich dokumentów lub udostępnienia ich za pomocą poczty e-mail.

Otwieranie plików PDF i skanów w programie Word

Łatwe otwieranie plików PDF, skanów, a nawet dokumentów papierowych w celu edycji i ponownego wykorzystania – bezpośrednio w programie Microsoft® Word.

features-31
features-01

Porównywanie ze skanami lub dokumentami PDF w programie Microsoft® Word

Porównywanie dokumentu, nad którym pracujesz w programie Microsoft® Word, z jego kopią PDF lub skanem, aby znaleźć różnice w tekście albo upewnić się, że są identyczne.