Edytor obrazów

Popraw jakość zdjęć i skanów ręcznie, aby uzyskać najlepsze wyniki konwersji za pomocą wbudowanych narzędzi Image Editor.

Dostępne dla FineReader PDF dla Mac

Jak korzystać z narzędzi Image Editor z ABBYY FineReader PDF dla Mac

1.Otwórz FineReader PDF for Mac i wybierz "Zaawansowana konwersja".

2.Wybierz funkcję "Edytor obrazów", znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu otwieranego obrazu dokumentu.

3.Wybierz z zestawu narzędzi wyświetlanych do manipulowania i poprawiania obrazów dokumentów przed ich konwersją.

4.Klikając na każde narzędzie, wyświetlisz zestaw opcji, które można dostosować do własnych potrzeb, aby poprawić jakość obrazów dokumentów.

5.Kliknij "Eksport", aby przekonwertować zdjęcie lub skan dokumentu do wielu edytowalnych i łatwych do przeszukiwania formatów wyjściowych.

*Każde narzędzie można zastosować do bieżącej strony, wybranych stron, stron nieparzystych, stron parzystych lub wszystkich stron. Jeśli narzędzie zostanie zastosowane do wszystkich stron, można je cofnąć tylko do bieżącej strony.

Factoid-067-128x128

Deskew

Koryguje przekrzywienie obrazów, uzyskanych przez skaner lub aparat.

Factoid-068-128x128

Prostowanie zakrzywionego tekstu

Prostuje zakrzywione linie tekstowe na obrazach, gdzie krzywizna jest wynikiem fotografowania lub skanowania.

Factoid-069-128x128

Korekta zdjęć

Usuwa rozmycia ruchu i szumy ISO z obrazu.

Factoid-040-128x128

Obróć i przewróć

Obraca obrazy w prawo, w lewo, o 180°, odwraca je poziomo i pionowo, aby tekst na obrazie skierowany był we właściwym kierunku.

Factoid-070-128x128

Wytnij

Usuwa części obrazu poza krawędziami dokumentów, marginesy dokumentów z wadami skanowania w celu doprowadzenia obrazu do żądanego rozmiaru.

Factoid-018-128x128

Rozdzielczość obrazu

Poprawia rozdzielczość obrazu dokumentu dla poprawy jakości przekonwertowanego dokumentu w celu lepszego przystosowania go do druku itp.

Factoid-071-128x128

Jasność i kontrast

Zwiększa jakość kolorów i obrazów w skali szarości dzięki opcjom automatycznego dostosowywania jasności i kontrastu oraz zmiany tła na białe.

Factoid-072-128x128

Poprawa perspektywy

Prostuje zdjęcia wykonane kamerą z różnych odległości i kątów widzenia, aby zmniejszyć zniekształcenia perspektywy.

Factoid-036-128x128

Rozdziel strony

Dzieli obraz podwójnych stron książek i czasopism.

Factoid-017-128x128

Wymaż

Usuwa wybrane fragmenty z obrazka strony poprzez zastosowanie 3 opcji kolorystycznych: auto-kolor, czarne lub białe tło.