Jak korzystać z narzędzi Image Editor z ABBYY FineReader PDF dla Mac

  1. Otwórz FineReader PDF for Mac i wybierz "Zaawansowana konwersja".
  2. Wybierz funkcję "Edytor obrazów", znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu otwieranego obrazu dokumentu.
  3. Wybierz z zestawu narzędzi wyświetlanych do manipulowania i poprawiania obrazów dokumentów przed ich konwersją.
  4. Klikając na każde narzędzie, wyświetlisz zestaw opcji, które można dostosować do własnych potrzeb, aby poprawić jakość obrazów dokumentów.
  5. Kliknij "Eksport", aby przekonwertować zdjęcie lub skan dokumentu do wielu edytowalnych i łatwych do przeszukiwania formatów wyjściowych.

*Każde narzędzie można zastosować do bieżącej strony, wybranych stron, stron nieparzystych, stron parzystych lub wszystkich stron. Jeśli narzędzie zostanie zastosowane do wszystkich stron, można je cofnąć tylko do bieżącej strony.

Deskew

Koryguje przekrzywienie obrazów, uzyskanych przez skaner lub aparat.

Deskew
Straighten curved text

Prostowanie zakrzywionego tekstu

Prostuje zakrzywione linie tekstowe na obrazach, gdzie krzywizna jest wynikiem fotografowania lub skanowania.

Korekta zdjęć

Usuwa rozmycia ruchu i szumy ISO z obrazu.

Photo Correction
Rotate and flip

Obróć i przewróć

Obraca obrazy w prawo, w lewo, o 180°, odwraca je poziomo i pionowo, aby tekst na obrazie skierowany był we właściwym kierunku.

Wytnij

Usuwa części obrazu poza krawędziami dokumentów, marginesy dokumentów z wadami skanowania w celu doprowadzenia obrazu do żądanego rozmiaru.

Crop
Image Resolution

Rozdzielczość obrazu

Poprawia rozdzielczość obrazu dokumentu dla poprawy jakości przekonwertowanego dokumentu w celu lepszego przystosowania go do druku itp.

Jasność i kontrast

Zwiększa jakość kolorów i obrazów w skali szarości dzięki opcjom automatycznego dostosowywania jasności i kontrastu oraz zmiany tła na białe.

Brightness & Contrast
Trapezoid distortions

Poprawa perspektywy

Prostuje zdjęcia wykonane kamerą z różnych odległości i kątów widzenia, aby zmniejszyć zniekształcenia perspektywy.

Rozdziel strony

Dzieli obraz podwójnych stron książek i czasopism.

Split
Eraser

Wymaż

Usuwa wybrane fragmenty z obrazka strony poprzez zastosowanie 3 opcji kolorystycznych: auto-kolor, czarne lub białe tło.