Jak používat nástroje editoru obrázků
s ABBYY FineReader PDF pro Mac

  1. Otevřete FineReader PDF pro Mac a vyberte možnost Pokročilé převody.
  2. Vyberte funkci Editor obrázků umístěnou v pravém horním rohu rozhraní otevřeného obrázku dokumentu.
  3. Vyberte si ze sady zobrazených nástrojů pro manipulaci a vylepšení obrázků dokumentů před jejich převodem.
  4. Po kliknutí na každý nástroj se zobrazí sada upravitelných možností, které lze vylepšit pro zlepšení kvality obrázků dokumentů.
  5. Kliknutím na Export převedete fotografii nebo sken dokumentu do řady upravitelných a prohledávatelných výstupních formátů.

*Každý nástroj lze použít na aktuální stránku, vybrané stránky, liché stránky, sudé stránky nebo všechny stránky. Pokud se nástroj použije na všechny stránky, lze ho vrátit zpět jen na aktuální stránku.

Opravit zkosení

Opravuje zkosení snímků získaných ze skeneru nebo fotoaparátu.

Deskew
Straighten curved text

Narovnat zakřívený text

Rovná zakřivené řádky textu v obrázcích, kde je zakřivení z důvodu snímání nebo skenování.

Oprava fotografie

Odstraňuje z obrázku rozmazání pohybu a šum ISO.

Photo Correction
Rotate and flip

Otočit a překlopit

Otočí obrázky vpravo, vlevo, o 180 ° a překlopí je vodorovně a svisle, aby text na obrázku sm,ěřoval správným směrem.

Oříznout

Odstraní části obrázku mimo okraje dokumentu, okraje dokumentu s vadami z důvodu skenování, nebo převede obrázek do požadované velikosti.

Crop
Image Resolution

Rozlišení obrázku

Opravuje rozlišení obrázku dokumentu pro zvýšení kvality převedeného dokumentu, aby byl vhodnější pro tisk atd.

Jas a kontrast

Zvyšuje kvalitu barevných snímků a snímků ve stupních šedi s možností automatického nastavení jasu a kontrastu a změny pozadí na bílou.

Brightness & Contrast
Trapezoid distortions

Správná perspektiva

Rovná snímky pořízené fotoaparátem z různých vzdáleností a úhlů pohledu, aby se snížilo zkreslení perspektivy.

Rozdělené stránky

Rozděluje obraz dvojitých stránek knih a časopisů.

Split
Eraser

Smazání

Odstraní vybrané fragmenty z obrázku stránky použitím 3 barevných možností: automatická barva, černé nebo bílé pozadí.