Education-intro-image

Univerzální PDF nástroj pro studenty a učitele

S aplikací ABBYY FineReader mohou učitelé, výzkumní pracovníci a studenti výrazně zvýšit svoji produktivitu a efektivitu. FineReader usnadňuje práci s papírovými i digitálními knihami, časopisy, vědeckými publikacemi a dalšími materiály, čímž přispívá k digitální transformaci výzkumu a výuky.

Užitečný nástroj pro pedagogy, studenty a administrativní pracovníky

icons-004-organizations-128x128

Vzdělávací instituce

 • Poskytněte učitelům, lektorům, administrativním pracovníkům a studentům řešení typu vše v jednom pro práci s dokumenty
 • Zjednodušte administrativní procesy náročné na papírování
 • Převádějte dokumenty do formátů PDF pro pohodlné sdílení s velkým počtem lidí
 • Digitalizujte papírové dokumenty, zabezpečujte a archivujte je ve standardních archivních formátech jako PDF/A a PDF/UA
icons-025-128x128

Studenti se zvláštními potřebami

 • Poskytněte studentům se zvláštními potřebami, například s dyslexií nebo zrakovým postižením, rovnocenný přístup k tištěným vzdělávacím materiálům. Převádějte učebnice a studijní materiály do digitálně přístupných dokumentů pomocí vysoce kvalitního OCR (optické rozpoznávaní znaků)
 • Zajistěte obecnou přístupnost studijních materiálů (použitím formátu PDF/UA) pomocí převodu textu na řeč, softwaru pro zvětšení obrazu a dalších podpůrných technologií

Zpráva o plnění požadavků na přístupnost (VPAT®) (PDF)ENG

icons-026-128x128

Učitelé a lektoři

 • Vytvářejte výukové materiály a pracovní listy použitím obsahu z různých zdrojů, například z naskenovaných učebnic nebo vědeckých článků, bez ručního přepisování
 • Chraňte informace před neoprávněným prohlížením, kopírováním a znovupoužitím
 • Opravujte studentské práce: vkládejte značky a poskytujte zpětnou vazbu digitálně, použitím dokumentů PDF místo papíru
 • Rychle vyhledávejte relevantní informace ve výukových materiálech naskenovaných a převedených do prohledávatelných dokumentů PDF
icons-027-128x128

Výzkumní pracovníci

 • Spolupracujte na projektech s pomocí nástrojů pro vkládání komentářů a poznámek, vyměňujte si zpětnou vazbu a sledujte stav přímo v dokumentu
 • Zmenšujte velikost souborů PDF a vylepšujte obrazovou kvalitu skenů
 • Podpořte svůj pracovní proces vytvářením záložek a zvýrazňováním důležitých pasáží v dokumentech a optimalizujte následný myšlenkový proces vkládáním komentářů

Licence Campus pro vzdělávací instituce

Speciální nabídka cen a licencí pro vzdělávací organizace jakékoli velikosti.

 • Výjimečné a flexibilní nástroje
 • Snadné použití napříč celou vzdělávací institucí
 • Doplňkové licence Student*

Přejděte na FineReader PDF a nainstalujte ho do všech školních počítačů na školách nebo na univerzitách. Ceny ročního předplatného mají více stupňů a vejdou se do rozpočtu menších škol i velkých univerzit. K licenci Campus je možné dokoupit doplňkové licence Student* pro soukromé počítače studentů za velmi výhodnou cenu.

* Doplňkové licence Student nelze zakoupit samostatně bez licence Campus.

Přečtěte si brožuru k licenci CampusENG

Související blogové články