Univerzální PDF nástroj pro studenty a učitele

Das universelle PDF-Tool für Lehrende und Lernende

S aplikací ABBYY FineReader mohou učitelé, výzkumní pracovníci a studenti výrazně zvýšit svoji produktivitu a efektivitu. FineReader usnadňuje práci s papírovými i digitálními knihami, časopisy, vědeckými publikacemi a dalšími materiály, čímž přispívá k digitální transformaci výzkumu a výuky.

Užitečný nástroj pro pedagogy, studenty a administrativní pracovníky

Vzdělávací instituce

Vzdělávací instituce

 • Poskytněte učitelům, lektorům, administrativním pracovníkům a studentům řešení typu vše v jednom pro práci s dokumenty
 • Zjednodušte administrativní procesy náročné na papírování
 • Převádějte dokumenty do formátů PDF pro pohodlné sdílení s velkým počtem lidí
 • Digitalizujte papírové dokumenty, zabezpečujte a archivujte je ve standardních archivních formátech jako PDF/A a PDF/UA
Studierende mit besonderen Anforderungen

Studenti se zvláštními potřebami

 • Poskytněte studentům se zvláštními potřebami, například s dyslexií nebo zrakovým postižením, rovnocenný přístup k tištěným vzdělávacím materiálům. Převádějte učebnice a studijní materiály do digitálně přístupných dokumentů pomocí vysoce kvalitního OCR (optické rozpoznávaní znaků)
 • Zajistěte obecnou přístupnost studijních materiálů (použitím formátu PDF/UA) pomocí převodu textu na řeč, softwaru pro zvětšení obrazu a dalších podpůrných technologií
Učitelé a lektoři

Učitelé a lektoři

 • Vytvářejte výukové materiály a pracovní listy použitím obsahu z různých zdrojů, například z naskenovaných učebnic nebo vědeckých článků, bez ručního přepisování
 • Chraňte informace před neoprávněným prohlížením, kopírováním a znovupoužitím
 • Opravujte studentské práce: vkládejte značky a poskytujte zpětnou vazbu digitálně, použitím dokumentů PDF místo papíru
 • Rychle vyhledávejte relevantní informace ve výukových materiálech naskenovaných a převedených do prohledávatelných dokumentů PDF
Výzkumní pracovníci

Výzkumní pracovníci

 • Spolupracujte na projektech s pomocí nástrojů pro vkládání komentářů a poznámek, vyměňujte si zpětnou vazbu a sledujte stav přímo v dokumentu
 • Zmenšujte velikost souborů PDF a vylepšujte obrazovou kvalitu skenů
 • Podpořte svůj pracovní proces vytvářením záložek a zvýrazňováním důležitých pasáží v dokumentech a optimalizujte následný myšlenkový proces vkládáním komentářů