Jak vytvořit vyplnitelné formuláře PDF pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF

Postupujte podle jednoduchých kroků v tomto videu:

Metoda 1

  1. Vytvořte prázdný dokument PDF – stiskněte Ctrl + N nebo v nabídce v okně Nový úkol klikněte na Soubor -> „Nový dokument PDF“.
  2. Přidejte textové části formuláře do dokumentu pomocí volby „Přidat text“. Za tímto účelem klikněte na tlačítko Nástroje PDF a poté na tlačítko „Upravit“.
  3. Přepněte do Editoru formuláře pomocí odpovídajícího tlačítka v podokně nástrojů pošty a přidejte interaktivní pole formuláře mezi textové části formuláře. Pomocí nástrojů „Textové pole“, „Zaškrtávací pole“, „Přepínač“, „Rozevírací seznam“, „Seznam“, „Tlačítko“ a „Pole podpisu“ můžete do formuláře přidat různé typy prvků interaktivního pole.
  4. Upravte polohu a velikost každého prvku. Přetažením celých prvků můžete změnit jejich umístění na stránce a tažením za jejich okraje změnit velikost.
  5. Chcete-li nastavit vlastnosti, definovat prvky seznamu, akce atd., klikněte dvakrát pravým tlačítkem na daný interaktivní prvek a vyberte v nabídce možnost „Vlastnosti…“.
  6. Svůj interaktivní formulář PDF k vyplnění uložte kliknutím na „Soubor“ -> „Uložit“ v hlavní nabídce.

Metoda 2

  1. Vytvořte šablonu textu pro formulář v textovém editoru (např. Microsoft® Word).
  2. Převeďte vytvořené šablony do PDF pomocí funkce „Převést do PDF“ v okně „Nový úkol“ aplikace FineReader PDF. Výsledný soubor PDF se otevře v aplikaci PDF Editor.
  3. Proveďte kroky 3 až 6, jak je popsáno v metodě 1 výše.

Navrhujte nové formuláře PDF k vyplnění úplně od začátku

Chcete-li vytvořit formulář v PDF, stačí do prázdného dokumentu přidat texty, obrázky a různá interaktivní pole. S aplikací FineReader PDF je snadné vytvářet pole formulářů přidáním prvků, jako jsou textová pole, rozevírací seznamy, skupiny přepínacích tlačítek, zaškrtávací pole, podpisová pole a tlačítka.

Design fillable PDF forms from scratch
Make your forms look great

Upravujte formuláře, aby vypadaly skvěle

Formuláře PDF k vyplnění jsou jasné a úhledné a jednoduše se vyplňují. V nástroji FineReader PDF pro vytváření formulářů PDF můžete upravit vzhled, velikost a umístění prvků formuláře. Pomocný prvek pro zarovnání je pomůže snadno zarovnat.

Nastavujte akce

Nastavte pole, která je nutné vyplnit. Přidejte tlačítka a přiřaďte akce, díky kterým získáte informace nebo kterými budete navádět dotazované: odeslat formulář, otevřít soubor nebo webový odkaz, přejít na stránku, spustit JavaScript nebo obnovit prázdný formulář.

Set actions
Repurpose existing fillable forms

Změňte stávající vyplnitelné formuláře

Vytvořte interaktivní formulář založený na jiném formuláři z minulosti. Můžete dokonce přidat vyplnitelná pole a vytvořit dokument PDF, který lze vyplnit.