Jak upravovat dokumenty PDF pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF

Postupujte podle jednoduchých kroků v tomto videu:

  1. Otevřete dokument PDF v editoru PDF nebo vytvořte prázdný dokument PDF stisknutím Ctrl + N v okně „Nový úkol“.
  2. Klikněte na tlačítko „Nástroje PDF“ a poté na tlačítko „Upravit“. FineReader PDF během chvilky připraví PDF pro úpravy.
  3. Klikněte na odstavec nebo text v buňce tabulky a začněte jej upravovat stejně jako v běžném textovém editoru. Formát textu se změní automaticky.
  4. Vyberte text v odstavci a pomocí nástroje pro formátování textu a tlačítek upravte formátování.
  5. Přetáhněte čtvercové značky na hranice nebo okraje odstavce, do buněk v tabulce nebo do obrázku a změňte jejich velikost.
  6. Chcete-li obrázky otáčet, pohybujte myší poblíž čtvercových značek na okrajích nebo v rozích, dokud se ukazatel nezmění na oboustranně ohnutou šipku, a táhněte po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
  7. Uchopením za okraj odstavce nebo obrázku jej můžete přesunout po stránce. Pomocí fialových pomocných čar, které se zobrazí, můžete objekt zarovnat a spolu s ostatními prvky na stránce posunout.

Upravujte celé odstavce

Můžete upravovat celé odstavce v dokumentu PDF a zachovat tak plynulost textu od začátku do konce řádku při přidávání, změně nebo mazání textu. Když množství textu překročí limity odstavců, FineReader je automaticky rozšíří.

Edit Entire Paragraphs
Add New Paragraphs of Text

Přidejte nové odstavce textu

Přidejte do dokumentu PDF více textu vytvořením nových odstavců. Napište je nebo je zkopírujte a vložte do nich text.

Změňte formátování textu

Nastavte formátování textu pro jednotlivá slova, věty nebo celé odstavce. Změňte písma, fonty, velikost a barvu písmen, písmo, zarovnání textu a řádkování.

Change Text Formatting
Edit Table Cells

Upravte buňky tabulky

Upravte obsah buněk tabulky PDF tak snadno, jak můžete upravit jakýkoli jiný text v dokumentu.

Uspořádejte obrázky

Přidejte, změňte a odstraňte obrázky v dokumentech PDF. Pohybujte jimi po stránce, změňte jejich velikost a otáčejte je podle potřeby.

Arrange Pictures
Rearrange Page Layout

Změňte rozložení stránky

Přesunutím odstavců, buněk tabulky a obrázků po stránce PDF můžete zcela změnit její rozložení.

Vytvářejte dokumenty PDF z prázdné stránky

Pomocí nástrojů pro úpravy PDF můžete v aplikaci FineReader PDF vytvořit nový dokument PDF úplně od začátku.

Create PDF Documents From a Blank Page
Edit Any Type of PDF

Upravte jakýkoli typ dokumentu PDF

Pro úpravy digitálních i naskenovaných souborů PDF se používají stejné nástroje a funkce. Stačí začít upravovat bez ohledu na to, jaký dokument PDF máte.

Pracujte s dokumenty rychleji

Opravte překlepy, nebo dokonce celý existující dokument PDF, aniž byste znovu vytvořili jeho návrh v příslušném softwaru. Než byste toto udělali, mohlo by to obvykle trvat hodiny nebo dny a možná byste museli zapojit ještě další osoby. V aplikaci FineReader PDF vám k samostatnému dokončení bude stačit jen několik minut.

Work With Documents Faster