Jak rozdělit soubor PDF do více souborů

Postupujte podle jednoduchých kroků v tomto videu:

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete v editoru PDF FineReader PDF 15 rozdělit.
 2. V hlavní nabídce zvolte možnost „Soubor“ a poté nástroj „Rozdělit dokument“.
 3. V části „Metoda rozdělení“ vyberte metodu rozdělení dokumentu PDF na jednotlivé části.
  • Pokud je zvolena metoda „Podle velikosti souboru“, nastavte maximální velikost souboru výsledných částí rozděleného dokumentu.

   Každá jednotlivá část nepřesáhne zadanou velikost souboru.

  • Pokud je zvolena metoda „Podle počtu stránek“, nastavte počet stránek, které mají výsledné části obsahovat. Každá jednotlivá část vytvořená nástrojem bude obsahovat zadaný počet po sobě jdoucích stránek z původního dokumentu.
  • Pokud je zvolena metoda „Podle záložek“, nástroj rozdělí soubor PDF pokaždé, když v dokumentu najde záložku (nadpis) první úrovně.
 4. Zvolte, jak pojmenovat části rozděleného dokumentu. Ve výchozím nastavení je pojmenování nastaveno jako název původního souboru s přírůstkovým číslováním přidaným na konec názvů souborů, takže každá jednotlivá část má jedinečný název souboru. Můžete zadat jiný název a také vybrat přidání číslování na začátek názvů souborů.
 5. Vyberte složku pro uložení výsledných rozdělených souborů.
 6. Kliknutím na tlačítko „Rozdělit“ spustíte proces rozdělování.

Rozdělte podle velikosti souboru, počtu stránek nebo záložek

Nastavte maximální velikost souboru pro části dokumentu nebo vyberte, kolik stránek by měla každá část obsahovat. Případně je možné, aby nástroj vytvořil samostatnou část pokaždé, když je v původním dokumentu nalezena záložka (nadpis) první úrovně.

Split by file size, by page count, or by bookmarks
Organize multiple parts of your split document

Uspořádejte více částí rozděleného dokumentu

Vytvořte šablonu názvu souboru pro části původního dokumentu PDF, včetně jeho společné části a číslování, které lze umístit před nebo za společnou část. Zadejte cestu pro uložení rozděleného dokumentu.