Jak porovnávat dokumenty s aplikací ABBYY FineReader PDF pro Windows

Postupujte podle jednoduchých kroků v tomto videu:

 1. Otevřete funkci Porovnat dokumenty přes rozhraní viditelné v levém podokně nebo kliknutím pravým tlačítkem na dokument, který chcete porovnat, v Průzkumníku Windows.
 2. Otevře se okno se dvěma obrazovkami vedle sebe. Přetáhněte soubory do pravé oblasti nebo klikněte na ikonu dokumentu uprostřed a vyberte daný soubor.
 3. Po nahrání těchto dvou souborů dokumentů klikněte na tlačítko Porovnat.
 4. Zjištěné rozdíly budou v dokumentech zvýrazněny a také shrnuty v podokně na pravé straně.
 5. Kliknutím na šipku vedle tlačítka Uložit přímo pod tlačítkem Porovnat zobrazíte rozbalovací seznam s dostupnými možnostmi uložení.
 6. Vyberte jednu z možností:
  - Uložte některý z dokumentů jako soubor PDF s tím, že každý rozdíl bude označený jako komentář.
  - Uložte vybraný dokument ve formátu Microsoft Word s aktivovaným režimem Sledování změn.
 7. Zjistěte rozdíly a sdílejte je s kolegy.

Porovnávejte dokumenty rychle, spolehlivě a bez námahy

Vyhněte se zdlouhavému a náročnému procesu porovnávání textu ve dvou dokumentech řádek po řádku. FineReader PDF detekuje rozdíly mezi dvěma verzemi dokumentu během několika sekund. Přesně identifikuje relevantní změny v textu bez nutnosti dalších kroků převodu, a to i v případě, že verze dokumentu mají různé formáty, jako například soubory Microsoft Office, digitální soubory PDF, naskenované soubory PDF, a dokonce i skeny a obrazové soubory.

Compare documents quickly, reliably, and effortlessly
Focus on the most important differences

Zaměřte se na nejdůležitější rozdíly

FineReader zobrazuje pouze rozdíly, které mají vliv na význam dokumentu, a ignoruje nepodstatné rozdíly jako formátování nebo konce řádků. Díky tomu můžete revidovat dokumenty 5 až 20krát rychleji*, takže se můžete zaměřit na to podstatné, zjednodušit svou práci a snížit pravděpodobnost, že přehlédnete něco důležitého. Můžete dokonce i manuálně ignorovat rozdíly, které nejsou pro vaši práci podstatné, a zakázat tak jejich zobrazování v seznamu výsledků porovnání.

*V porovnání s jinými PDF řešeními, při porovnávání kopií dokumentů ve formátu DOC(X) a digitálních formátech PDF, podle interních testů společnosti ABBYY.

Exportujte a sdílejte výsledky porovnání

Přizpůsobte výsledky porovnání svým potřebám. Pokud chcete, aby někdo schválil nebo upravil provedené změny, exportujte do formátu Microsoft Word v režimu sledování změn. Nebo použijte soubor PDF s rozdíly vyznačenými formou komentářů pro sdílení a diskutování s ostatními. Samotné rozdíly si můžete dokonce uložit do tabulky Microsoft Word a získat tak stručný přehled pro vedení záznamů, podávání zpráv nebo diskuze.

Export and share comparison results
Compare multilingual documents

Porovnávejte mnohojazyčné dokumenty

FineReader PDF podporuje porovnávání textů v 37 jazycích, včetně dokumentů psaných v několika jazycích. Aplikace rovněž dokáže automaticky detekovat jazyk dokumentu.