Upravujte a organizujte soubory PDF

Windows

Používejte a finalizujte dokumenty jednoduchým a produktivním způsobem, který vám ušetří čas a úsilí. Pracujte se všemi dokumenty (ať už byly vytvořeny digitálně nebo převedeny z papíru) se stejnou účinností. Přistupujte k textům, tabulkám i celému rozvržení souboru PDF a upravujte je bez dalších kroků převodu.

feature-b

Prohlížejte, procházejte a organizujte soubory PDF

Procházejte stránky, komentáře a metadata. Vyberte si vyhovující režim zobrazení podle svých preferencí při čtení. Přidávejte, mažte, otáčejte, ořezávejte a měňte rozvržení stránek. Slučujte dokumenty do jednoho souboru PDF.

feature-b

Opakované použití informací z PDF

Extrahujte (zkopírováním a vložením) text a tabulky přímo z libovolného souboru PDF při současném zachování formátování – stačí jen několik kliknutí. Revidujte a aktualizujte metadata a ověřujte elektronické podpisy, abyste zaručili autentičnost a integritu dokumentu.

feature-b

Získávejte informace ze souborů PDF všeho druhu

Vyhledávejte informace snadno a rychle, dokonce i v naskenovaných souborech PDF, pomocí fulltextového vyhledávání a záložek. FineReader PDF automaticky detekuje neprohledávatelné dokumenty PDF a pomocí OCR (optické rozpoznávání znaků) je okamžitě převádí do prohledávatelného formátu.

Podívejte se na video
feature-b

Upravujte a aktualizujte soubory PDF

Přidávejte aktualizace k předešlým verzím nebo vytvářejte zcela nové dokumenty na základě již existujících souborů PDF. Můžete upravovat odstavce nebo přidávat nové, přidávat a mazat obrázky, upravovat text v tabulkách a měnit rozvržení prvků stránky. S aplikací FineReader PDF můžete naskenované dokumenty upravovat stejně snadno jako soubory PDF vytvořené digitálně.

feature-b

Spravujte a upravujte dokumenty PDF pro specifické pracovní postupy

Používejte vlastní razítka, Batesovo číslování a vodoznaky a přizpůsobte soubory PDF svým pracovním postupům. Přidávejte a upravujte odkazy, záložky, záhlaví, zápatí a čísla stránek, abyste zjednodušili procházení dokumentem. Zjednodušte vyhledávání dokumentů přidáním specifických hesel do metadat.

Podívejte se na video
feature-b

Rozdělení PDF dokumentů

Rozdělení PDF dokumentů podle velikosti souboru, počtu stránek nebo záložek.

Více informací ›
feature-b

Vyhledávejte, nahrazujte a redigujte

Vyhledávejte konkrétní klíčová slova, abyste rychle našli informace, a se zvýrazněnými výsledky pracujte stejně snadno, abyste získané informace seřadili, nahradili nebo upravili.

Více informací ENG
feature-b

Vyplňujte formuláře PDF

Vyplňujte interaktivní pole ve formulářích PDF nebo naskenovaných papírových formulářích a vkládejte text do určených míst. Podepisujte formuláře přidáním faksimile podpisu nebo elektronického podpisu.

Schvalujte soubory PDF a spolupracujte na nich

Windows

Sdílejte nápady, získávejte zpětnou vazbu od týmu a schvalujte dokumenty. Diskutujte a rozhodujte přímo v souboru PDF pomocí nástrojů pro vkládání značek, komentování a kreslení.

feature-v

Vkládejte značky a poznámky

Využijte možnosti vkládat poznámky do libovolné části souboru PDF (do textu, obrázků, grafu nebo oblasti grafu, popisků atp.) pomocí nástrojů Poznámky, Textové pole a široké škály nástrojů pro kreslení a vkládání značek.

Podívejte se na video
feature-v

Komentujte a diskutujte

Vyměňujte si nápady a otázky komentováním libovolných značek nebo odpovídáním na komentáře. Přidělte každému komentáři status, abyste zvýšili transparentnost mezi spolupracovníky a zlepšili způsob vedení diskuze.

feature-v

Posílejte dokumenty ke schválení ostatním

Sdílejte dokumenty s různými zúčastněnými stranami a sbírejte více elektronických podpisů v rámci stejného souboru PDF.

feature-v

Spravujte komentáře a urychlujte rozhodovací procesy

Vyhledávejte podle klíčových slov, třiďte, filtrujte a přidělujte komentářům status. Můžete také snadno přidat razítka k určení statusu celého dokumentu.

Chraňte a podepisujte soubory PDF

Windows

Minimalizujte bezpečnostní rizika spojená se sdílením a ukládáním souborů PDF. Přidávejte a ověřujte elektronické podpisy, redigujte citlivé informace, odstraňujte skrytá data a spravujte přístup k souborům PDF.

feature-g

Redigujte citlivé informace

Zabraňte úniku důvěrných nebo utajovaných informací s pomocí spolehlivého redakčního nástroje. Odstraňujte trvale a nevratně citlivé informace (osobní údaje, čísla bankovních účtů atp.) ze souborů PDF, včetně těla textu, záhlaví a zápatí, komentářů a metadat. Vyhledejte a redigujte buď jednotlivá klíčová slova, nebo předdefinovaný seznam klíčových slov v celém dokumentu během několika sekund.

Podívejte se na video
feature-g

Odstraňujte skrytá data

Minimalizujte riziko neúmyslného sdílení důvěrných informací v souboru PDF tím, že odstraníte skryté prvky a data jedním kliknutím. Můžete odstranit textové vrstvy přidané OCR, komentáře a poznámky, přílohy, záložky, metadata, odkazy, média, akce, skripty a údaje z formulářů.

feature-g

Používejte ochranu heslem

Spravujte přístup k souborům PDF použitím různých úrovní ochrany heslem a zabraňte druhým v otevírání dokumentů a provádění úkonů, jako jsou tisk, editace nebo extrakce informací.

feature-g

Certifikujte elektronickými podpisy

Podepisujte soubory PDF certifikovaným elektronickým podpisem. Kromě elektronického podpisu si můžete také vytvořit a vložit faksimili vlastnoručního podpisu. Ověřujte elektronické podpisy v souborech PDF, abyste zaručili jejich autentičnost a integritu.

Vytvářejte a převádějte soubory PDF

Windows

Zařaďte digitální média na první místo standardizací dokumentace ve formátu PDF a profitujte z výhod, které přináší. Převádějte papírové dokumenty či soubory v různých formátech do prohledávatelných souborů PDF (v souladu se specifikacemi ISO) nebo převádějte soubory PDF do formátů Microsoft Word, Excel a 15 dalších formátů a využijte maximální flexibilitu při jejich úpravách a opakovaném použití.

feature-o

Vytvářejte soubory PDF odpovídající průmyslovým standardům

FineReader PDF dokáže vytvářet soubory PDF z více než 25 různých formátů nebo přímo z papírových dokumentů. Sortiment podporovaných typů PDF zahrnuje PDF/A-1 a PDF/A-3 pro účely dlouhodobé archivace a PDF/UA pro zajištění dostupnosti informací při použití pomocného softwaru, jako jsou například čtečky obrazovky.

Podívejte se na video
feature-o

Převádějte soubory PDF do editovatelných formátů

Převádějte rychle soubory PDF do plně editovatelných formátů, jako jsou Microsoft Word, Excel a další – jednotlivě nebo několik souborů PDF najednou. Technologie společnosti ABBYY pro inteligentní OCR a převod dokumentů PDF zajišťují vynikající přesnost a zachovávají rozvržení a strukturu dokumentu v zájmu zjednodušení dalších úprav.

Podívejte se na video
feature-o

Slučujte dokumenty do jednoho souboru PDF

Vytvořte jeden soubor PDF z několika souborů v různých formátech nebo vytvořte nový soubor PDF extrahováním a spojením stránek z existujících souborů PDF.

Podívejte se na video
feature-o

Rozšířený převod dokumentů PDF

OCR Editor nabízí rozsáhlé nástroje a možnosti pro precizní kontrolu a vynikající flexibilitu při převodu dokumentů PDF do editovatelných formátů.

Vytvářejte formuláře PDF k vyplnění

Windows

Vytvářejte a upravujte své vlastní interaktivní formuláře PDF, díky kterým můžete efektivně shromažďovat informace ve standardizovaném formátu. Sestavujte formuláře z interaktivních polí různých typů, nastavujte akce, upravujte existující formuláře PDF nebo přidávejte prvky formuláře do běžného souboru PDF.

feature-b

Vytvářejte úplně nové formuláře ve formátu PDF

feature-b

Nastavujte akce

feature-b

Upravujte formuláře, aby vypadaly dobře

feature-b

Upravujte existující formuláře PDF

Porovnávejte dokumenty v různých formátech

Windows

Identifikujte rychle a spolehlivě rozdíly mezi dvěma verzemi dokumentu napříč různými formáty, včetně skenů. Ve zlomku času můžete identifikovat neoprávněné změny, zkontrolovat, zda byly úpravy provedeny dohodnutým způsobem, nebo ověřit, že dokument nebyl změněn.

feature-v

Porovnávejte dokumenty rychle, spolehlivě a bez námahy

feature-v

Zaměřte se na nejdůležitější rozdíly

feature-v

Exportujte a sdílejte výsledky porovnání

feature-v

Porovnávejte mnohojazyčné dokumenty

Digitalizujte papírové dokumenty a skeny pomocí OCR

Windows

Využijte digitální pracoviště na maximum a digitalizujte papírové i naskenované dokumenty pro účely uchovávání a rychlého, spolehlivého vyhledávání nebo okamžitého znovupoužití a provádění úprav. Zažijte bezkonkurenční přesnost špičkové technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) na bázi umělé inteligence a zjistěte, jak vám může usnadnit papírování.

feature-g

Vytvářejte prohledávatelné soubory PDF

Převádějte snadno papírové dokumenty, skeny a naskenované soubory PDF do prohledávatelných souborů PDF za účelem rychlého vyhledávání dokumentů v digitálních archivech a snadného přístupu k informacím v nich obsažených. FineReader PDF podporuje formát PDF/A, který je standardem pro dlouhodobou archivaci, se všemi úrovněmi a variantami souladu od PDF/A-1 po PDF/A-3.

feature-g

Používejte opakovaně a upravujte

Převádějte své papírové a naskenované dokumenty do editovatelných souborů ve formátech Microsoft Word, Excel, OpenOffice Writer a dalších běžných formátech. Technologie společnosti ABBYY pro OCR na bázi umělé inteligence a převod dokumentů zajišťují vynikající přesnost a zachovávají rozvržení a strukturu dokumentu pro další snadné úpravy.

feature-g

Rozsáhlý převod dokumentů

Řiďte proces rozpoznávání textu a převodu dokumentů do nejmenších detailů. OCR Editor nabízí pokročilé nástroje a možnosti pro rozšířený převod dokumentů s flexibilitou, kterou může určitý dokument či úkol vyžadovat. Výkonné nástroje pro předzpracování obrazu a dodatečná nastavení, která slouží k zachování rozvržení dokumentu, dále zlepšují celkovou přesnost a konzistentnost. S praktickým ověřovacím nástrojem můžete rychle a spolehlivě zkontrolovat jen ty znaky v převedeném textu, které mohly být rozpoznány nesprávně.

feature-g

Šetřete úložný prostor

Zmenšete velikost souborů PDF až 20krát metodou komprese MRC.

feature-g

Skenujte dokumenty pomocí mobilního zařízení*

S novou aplikací ABBYY FineReader PDF Mobile nainstalovanou na vašem zařízení iOS nebo Android můžete zachycovat dokumenty a odesílat je přímo do aplikace FineReader PDF 15 na vašem počítači Windows pro další zpracování.

Přečtěte si víceENG

*Vyžaduje mobilní aplikaci (ABBYY FineReader PDF pro Android nebo ABBYY FineReader PDF pro iOS). Tu si můžete stáhnout z obchodu Google Play nebo App Store.

Optimalizujte postupy digitalizace a převodu

Windows

Využijte na maximum funkce aplikace FineReader PDF integrované s aplikacemi Microsoft Office. Zařaďte digitální média na první místo: profitujte z výhod, které přináší práce se soubory PDF. Automatizujte postupy převodu dokumentů napříč různými variantami dokumentů a několika formáty: PDF, Microsoft® Word, Excel® a více než 15 dalších.

feature-o

Integrováno s aplikacemi Microsoft Office

Usnadněte si práci s dokumenty v aplikacích Microsoft Office díky FineReader PDF. Otevírejte a editujte naskenované dokumenty a dokumenty PDF v aplikaci Microsoft Word. Ukládejte e-maily, přílohy a složky jako prohledávatelné soubory PDF v Outlooku. Vytvářejte soubory PDF přímo ve Wordu, Excelu a PowerPointu. Porovnávejte dokumenty s jejich verzemi v PDF nebo naskenovanými kopiemi přímo ve Wordu.

Více informací ›
feature-o

Automatizujte s nástrojem Hot Folder

Použijte Hot Folder k automatizaci úkolů v rámci převodu dokumentů pro jednotlivce nebo pracovní skupiny, například pro přípravu dokumentů naskenovaných na kancelářské multifunkční tiskárně nebo přijatých e-mailem k dalšímu zpracování. Hot Folder dokáže zpracovat až 5 000 stran za měsíc* (počet stran se resetuje každých 30 dní) a využívá až 2 procesorová jádra pro převod dokumentů.

feature-o

Nastavte si úkoly pro sledované složky

Vytvořte sledovanou složku na lokální nebo síťové jednotce, FTP serveru nebo v e-mailové schránce a každý soubor, který do ní vložíte, bude automaticky převeden na základě předem definovaných nastavení, buď okamžitě nebo podle časového rozpisu. Hot Folder umožňuje individuálně nastavit zpracování pro každou sledovanou složku.

feature-o

Integrujte FineReader PDF prostřednictvím CLI

Usnadněte a zrychlete převod a porovnání dokumentů pro uživatele systémů DMS nebo ERP nasazených ve vaší organizaci. Rychlou a jednoduchou integraci funkcí pro porovnávání nebo převod dokumentů ve FineReaderu, prostřednictvím rozhraní příkazového řádku (CLI), můžete spouštět přímo z rozhraní systému pro dokumenty, na kterých uživatel aktuálně pracuje.

Více informací ENG
feature-o

Nastavte si úkoly pro sledované složky

Nastavte si vlastní automatizované úkoly s kroky a nastaveními převodu šitými na míru vašim často prováděným úkolům. Usnadněte si provádění každodenních opakujících se postupů převodu pouhými několika kliknutími.

*Převod více dokumentů v hlavním uživatelském rozhraní aplikace FineReader PDF 15 (okno Nová úloha) je neomezený ve všech edicích produktu (Standard, Corporate).